Od 21. května budou v Ateliéru Hoffman v Praze na Smíchově k vidění poslední práce sochařky Petry Valentové, žijící v Americe. Více informací o autorce http://artoteka.eu/petra-valentova 

Je jedním ze série asi dvaceti velkoformátových akvarelů, které jsou od  3. března 2011 vystaveny v brněnské galerii Ars.

Na cyklu velkoformátových vodních maleb pracovala autorka bezmála tři  roky. Akvarely si odlehčovala ruku při práci na cyklu olejomaleb Praha 68, kterou vystavila loni na podzim v artotéce v Hennebontu. Druhá fotografie je pohled do autorčina ateliéru.

Dlouhodobě jsme se věnovali práci s dětmi, pořádali jsme workshopy na výstavách současného umění www.artblues.cz Nabídka dětské malby, fotografie a dalších dětských prací je jen jakýmsi plynulým pokračováním v našem obdivu k dětské fantazii a tvořivosti.

A Vánoce jsou za námi. Bambíno neboli Pražské Jezulátko nám žehná ...

Po dvou letech příprav a práce se nám konečně podařilo během necelého měsíce dát dohromady první půjčovnu umění u nás, která nabízí kolem stovky děl současného umění.

Věra Stuchelová nabízí poslední kolekci svých fotografií - cyklus Digital photograms.