Bob Nicol

* 1961

Žije a pracuje v Bretani (Port Louis). Původním vzděláním umělecký řezbář se od roku 1988 začal věnovat fotografii. Dlouhodobě se věnuje zkoumání a hledání výrazu prostřednictvím práce s pamětí, pozorování toku času a proměny prostředí a jejich záznamem – otiskem do fotografie. Svůj čas dělí mezi práci profesionálního fotografa, volnou uměleckou tvorbu, organizování výstav a fotografických workshopů. Opakovaně pobýval a pracoval v České republice, několikrát se účastnil fotografických workshopů a výměnných pobytů pořádaných chebskou galerií G4.

Výstavní činnost arto.to galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury a Středočeský kraj.
Projekt Umění mění myšlení se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z výzev Národního plánu obnovy.