Tomáš Bican

* 1973

Absolvoval Pražskou fotografickou školu. Již od počátku tvorby ho přitahuje téma městské a urbanizované krajiny a věnuje se mu dodnes. Během let si vytvořil charakteristický styl, který lehce měnil v závislosti na používané technice. První dekádu tvořil kinofilmovým přístrojem nikon FE, kdy fotografoval především na filmy s vysokou citlivostí. V tomto období vznikla převážná část souboru o Praze s názvem Město, který byl vystaven v prosinci 2006 v Galerii Václava Špály. Za tyto snímky byl oceněn 25 cenami v soutěži Praha fotografická a několika cenami v Czech Press Photo. Druhá tvůrčí etapa patřila výhradně panoramatické fotografii. Fotoaparátem Noblex vznikly soubory z Mongolska, Argentiny, Ruska, Maroka, Indie, Holandska a dalších zemí. Stejně jako u kinofilmu, tak i u panoramatického formátu tíhne spíše k abstrakci než k pouhému dokumentu. Poslední tři roky tvořil převážně s fotoaparátem Hasselblad. Toto období uzavřel výstavou s názvem Krajina!, která proběhla v Českém centru Praha v lednu 2010, kde manifestoval svou nechuť ke klasické krajinářské fotografii. Žije a tvoří v Praze na Žižkově.

 

  • This is first page
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • next page