Hana Háblová

* 1983

Talent Hany Háblové, která vystudovala malbu na Ostravské univerzitě, není možná v současné české tvorbě zcela objevený, autorka vystavuje spíše v regionálním kontextu. Kontinualita její tvorby teprve ukáže a snad i obhájí nastavenou kvalitu.

 

V cyklu Ruralis, zpracovává autorka formou očištěné, víceméně plošně abstrahované malby s pouhými náznaky perspektivy nebo 3D prostoru a  všudypřítomnou sochařsky redukovanou figurou,  téma vyprázdněnosti až bezobsažnosti mezilidských vztahů s akcentem na prostředí českého venkova. Solitérní šedé robotizované figury či spíše frangmenty figur zachycuje v pozicích, kdy akorát jakoby řídí nepřítomné, neviditelné zemědělské stroje, kterými opracovávají, deformují a vytěžují Matku Zemi. Zemědělské činnosti dříve vázané na tradiční roční cykly, provázané s perfektní znalostí přírodních zákonů a vztahů se postupnou mechanizací a automatizací proměnily v rutinní výkony, oproštěné od dlouho tradovaného souznění člověka s přírodou. Půdu dál obděláváme, nehledíme tolik na její přirozenou obnovu a zachování, jako na maximální výtěžek a zhodnocení. Toto zřejmě vnímá autorka jako pararelu k vyjádření odcizení člověka od přírody, ale i sebe samého, nezvratnou soudobou ztrátu tradičních lidských hodnot a přirozených vazeb.

  • This is first page
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • next page