Jan Turner

* 1971

Absolvent Akademie výtvarných umění, studoval v sochařském ateliéru  konstruktivisty Huga Demartiniho, později u Vladimíra Kokolii a Milana Knížáka. Jedná se o konceptuálního autora, který volně využívá celé spektrum současných výtvarných médií. Umělecká tvorba pro něj není nutnost, ale nástavba reality, jakási paralelní realita, odvozená z běžného života, na nějž reaguje, a který přetavuje jemnými obměnami. Prožitou realitu uvádí do nových souvislostí, čímž jitří divákovu citlivost. Série květináče je v autorově tvorbě spíše ojedinělou okrajovou záležitostí, je z ní cítit jeho prostorové vidění a sochařské školení. Je to také příležitost získat do běžného interiéru dílo Jana Turnera, protože většina jeho prací se hodí spíše do čistě galerijních prostor.