Kateřina Štenclová

* 1959

Kateřina Štenclová patří mezi několik málo českých umělců, kteří se zcela výhradně zabývají abstraktní malbou,  navíc se mezi ně řadí coby žena - malířka. Jejími hlavními obrazovými prostředky jsou čistá barva, vztahy geometrických a organických ploch, malířské rozmáchlé gesto a tvar podložky, na niž maluje. Před několika lety se zabývala i monochromní malbou, ale jen okrajově. Její obrazy nemají žádný narativní obsah, ani hlubší symbolický kontext, prostě experimentuje s "barevnou světelností" respektive se světlem barev, s relativností uzavřenosti obrazu do daného formátu.