Michaela Petrů

* 1978

Absolventka ateliéru malby Michaela Rittsteina na Pražské Akademii Výtvarných Umění, prošla mimo jiné i školením trojrozměrného utváření: „Studium u profesora Rittsteina mi přineslo mnoho užitečných věcí, tou zásadní byl určitě objev svého vlastního vidění a výtvarného názoru. Na stáži u Kurta Gebauera na VŠUP jsem začala přemýšlet o tom, co dělám, více do hloubky a globálněji. Otevřenost tohoto ateliéru mi také dovolila realizaci různorodých projektů“. Zaujala svou diplomovou prací „Typologie ulice“ (2007), kterou zakoupila do svých sbírek Národní galerie v Praze. Její výtvarná zkušenost se nelimituje na pouhé dvojrozměrné zobrazování, malbu, ale do své tvorby zařadila jak fotografii, tak performance. Akční umění je i nadále součástí jejího výtvarného vyjadřování. Naše nabídka obsahuje jednak magnetické obrazy - akryly s magnetickým povrchem, na nichž divák sám dotváří autorkou navržené kompozice tím, že přemísťuje jednotlivé detaily - magnetky vyřezané z barevných fólií a dává je do nových hravých souvislostí - z cyklu "Prales" a dále drobné akvarely z cesty po Jižní Americe.