Michal Škoda / Vymezení vernisáž výstavy v sobotu 10. června v 16 h

Zahájení výstavy VYMEZENÍ, konfrontující Škodovy černobílé kresby zejména z poslední doby s bílými objekty ze staršího období a v časovém odstupu téměř dvaceti let sleduje jejich vzájemný dialog. Bílým objektům – intervencím do prostoru – se autor věnoval v období krátce po roce 2000. Jsou charakterizovány pomyslnou variabilitou a autor zde minimalistickými prostředky pracuje s dualitou kategorií plnosti a prázdna, otevřenosti a uzavření, rozbíjení a vzájemného doplňování v komponovaném celku. Ten je sestavován z jednotlivých ploch, které svým pravoúhlým střetáváním zdůrazňují hrany a výrazné linie. Geometrický prvek linearity společně s nebarevností potlačuje účinek hmoty.

 

Dialog neprobíhá jen uvnitř samotných děl a vzájemně mezi nimi, na výstavě VYMEZENÍ probíhá konfrontace na několika dalších rovinách: dialog v čase je veden mezi staršími a novými pracemi, mezi tvorbou v prostoru a v ploše, a v neposlední řadě, jak je tomu u Michala Škody vždy, také se samotným výstavním prostorem, který se stává nedílnou součástí vizuálního celku. V tomto případě je prostor zrekonstruovaného Uhelného mlýna skutečnou výzvou, na niž Škoda reaguje po svém – minimalisticky. Přesto dává svým způsobem prostřednictvím vystavených děl a jejich instalace možnost nahlédnout do vnitřního i vnějšího prostoru člověka.

 

Výstava potrvá až do konce prázdnin, derniéra a poslední setkání s autory bude 2. září 2023.

Výstavní činnost arto.to galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury a Středočeský kraj.
Projekt Umění mění myšlení se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z výzev Národního plánu obnovy.