V sobotu 26. února od 15h Komentovaná prohlídka výstavy V uzavřeném okruhu

Komentovaná prohlídka výstavy s autorkami Andreou Hoffman Nečasovou a sochařkou Dagmar Šubrtovou. Vstupenky na akci TADY

Výstava představuje čtveřici autorů, kteří buď ze své vnitřní podstaty anebo vlivem daných okolností pracují s velmi jednoduchými výtvarnými prostředky, a tím co dělají, reflektují minulé             a utvářejí nové. Projekt je záměrně postaven na aspektech vznikání uměleckého díla, rukodělnosti, manuální zručnosti, redukci prostoru a ohraničeného místa vzniku (byt, ateliér, zahrada). Vystavený soubor děl evokuje takzvané chudé umění, kdy z primitivního, nevýtvarného materiálu vzniká dílo nabité silným vnitřním obsahem a možnými výklady. Jednoduchost skrytě kontrastuje s nesmyslně přetékajícím hmotným trhem, je opozitem zahlcenosti, uspěchanosti a informačního přetlaku dnešního komplikovaného a snadno zneužitelného vnějšího světa.

Zastoupení autoři se dlouhodobě a každý svým přirozeným úhlem pohledu zabývají otázkou trvalé udržitelnosti a přistupují k vlastní umělecké tvorbě     a k životu s poměrně silným občansko-společenským respektem, jistou citlivostí a vztahem k prostředí, ve kterém působí. Ať už jde o volbu prvotního výtvarného materiálu – často se jedná o přímou recyklaci a tvůrčí proměnu něčeho nalezeného, odložených a nepotřebných věcí – klacíků, dřívek, plastů (Gwénaël Morice *1967) či přímou reflexi poškozené a znovuoživlé industriální krajiny za užití přírodních jílů, pigmentů, popele, solí a jiných, druhotných, minerálů (Dagmar Šubrtová *1973). Anebo se mimo svou volnou tvorbu věnují podpoře tradičních tiskařských řemesel, která by jinak nejspíš zanikla (Petra Valentová *1974) anebo zcela přirozeně vnímají a naciťují přítomné i minulé a reminiscencemi na minulost poeticky interpretují odžívanou přítomnost (Janka Vidová *1963).

 

Výstavní činnost arto.to galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury a Středočeský kraj.
Projekt Umění mění myšlení se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z výzev Národního plánu obnovy.