Jana Kasalová

* 1974

Vystudovala FaVU v Brně, ateliér figurální malby Jiřího Načeradského, postgraduální studium absolvovala ve Španělsku, hodně cestovala, žila a tvořila v zahraničí. Je zastoupena v řadě sbírek u nás i v cizině.  Z  její tvorby není na první pohled vůbec patrné, že v ní hraje lidské tělo a jeho limity velmi silnou roli. Autorka lidské postavy vůbec nezobrazuje, nicméně člověk a jeho fyzická, tělesná zkušenost jsou v její konceptuální tvorbě  velmi důležité.  Jana pracuje s více výtvarnými médii a prakticky ve všech těchto zobrazivých rovinách je  lidské tělo nějakým způsobem přítomno. Ať už je to na fotografiích nebo videu, zachycujících samotnou autorku v pózách vycpané či naopak živé zvěře nebo velmi  křehkých a zároveň erotických kresbách z dob jejího těhotenství, tak v poměrně obsáhlém cyklu nazvaném Lost Cities, který autorka zpracovává a rozvíjí přibližně od roku 2012, všude nalezneme nějakou, byť nepřímou vazbu k lidskému tělu, figuře.  Kolekci  Lost Cities by šlo nazvat kartografickou.  Autorka vytváří velkoformátové barevné obrazy, na které přenáší a novým způsobem zaznamenává mapy světových metropolí. Na obrazech, na první dojem působících jako nějaké monochromy s drobným "kaligrafickým" podtextem,  maže městské ulice a typické kartografické znaky, v ulicích zanechává pouze text, jejich názvy. Divák se i přesto z naznačené struktury plánu města  může dovtípit o jaké město se jedná, ale tuto informaci nezíská hned při prvním čtění obrazu, ale až druhoplánově. Barevné obrazy se stávají jakýmisi síty, jemnými strukturami, utvářenými z drobnopisem vložených jmen, mizí kontext, zůstává grafická stopa, plán města dostává zcela nový význam.  Pro odlehčení od malířské práce Jana rovněž hodně kreslí. Kresby jsou nedílnou a plnohodnotnou součástí celé výtvarně i intelektuálně velmi sofistikované koncepce.

  • This is first page
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • next page

Výstavní činnost arto.to galerie finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury a Středočeský kraj.
Projekt Umění mění myšlení se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z výzev Národního plánu obnovy.