Marta Morice

* 1971

Česká malířka, žijící ve Francii (Bretaň). Do malby vnáší zcela osobitý vizuálně gestický přístup, dynamiku a intelektuální podtext zároveň. Při své tvorbě vychází často z fotografií, které v tvůrčím procesu přepracovává do nových významových rámců, často záměrně užívá nadsázku. Její tvorba se cyklicky přelévá mezi figurálními náměty a čistou abstrakcí. Tematicky se nechává inspirovat do prolínající se zkušenosti života mezi Atlantikem a Českomoravskou Vysočinou. Z výtvarných médií jí je, zdá se, nejbližší akvarel, ať již malých či velkých formátů. Pravidelně vystavuje v ČR i ve Francii, od 90. let spolupracovala s brněnskou galerií Ars, kde realizovala více výstav.