Pavla Malinová

* 1985

Absolventka ateliéru malby na Univerzitě v Ostravě a zároveň pražské Akademie výtvarných umění, využívá k vyjádření svého uměleckého postoje široké škály současných výtvarných médií. Ačkoli v období 2007 - 2010 realizovala několik videí a instalací, jejím asi nejsilnějším výtvarným projevem je kresba, kterou ovládá zcela brilantně. Nebojí se střídat formáty, na VI. Zlínském salonu mladých například vystavila ohromné svitky tužkou kreslených výpravných kompozic, kterými naplnila celý výstavní sál, posléze se, zřejmě z praktických důvodů, uchýlila k formátům menším. Do kolekce ARTO jsme vybrali konvolut několika kombinovaných kreseb středního formátu. Pavla Malinová je vypravěčka, v každé její kresbě se odehrává nějaký komprimovaný příběh, děj či dějová návaznost, ať už s osobní niternou vazbou nebo zcela abstraktním či metafyzickým odkazem. Její kresby mají velmi subtilní charekter, jasně danou linku, bravurně zvládnutou figurativní zkratku a přitom jsou zahuštěné jednotlivými dějovými sekvencemi psychedelického charakteru, ne bez odkazu na evropskou Modernu 20. století.