Geologická procházka k výstavě Dagmar Šubrtová - Prach země 1. června od 15h

Na prohlídku výstavy Prach země navazuje komentovaná procházka do dob, kdy živé bytosti dýchaly metan a amoniak, do konce Starohor, ke geologickému podklad Libčic, lemovaných Vltavou a roklí.

RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Studoval mimo jiné horniny Grónska, Patagonie a Sibiře nebo archeologické objekty starověkého Egypta. Velká část jeho práce se však odehrává v Čechách a na Moravě. Systematicky pozoruje nejen kameny a skály, ale také přírodní led, rostliny ve městech a starých továrnách a výtvarné umění v krajině.