O kosmologii epiky evoluce - přednáška Jiřího Zemánka k výstavě Prach země v úterý 25. června od 18h30

Přednáška Jiřího Zemánka k výstavě Dagmar Šubrtové - Prach země s projekcí dokumentárního filmu amerického kosmologa Briana Swimma Cesta vesmíru. Epochální vědecký objev evoluce jako integrovaný posvátný příběh původu a rozvoje vesmíru, Země a lidí, který by se mohl stát inspirativní vizí pro naši dobu. Vstupné na akci 50 Kč.