A Vánoce jsou za námi. Bambíno neboli Pražské Jezulátko nám žehná ...

Po dvou letech příprav a práce se nám konečně podařilo během necelého měsíce dát dohromady první půjčovnu umění u nás, která nabízí kolem stovky děl současného umění.

Věra Stuchelová nabízí poslední kolekci svých fotografií - cyklus Digital photograms.