Martina Novotná

* 1970

se ke konci studií konceptuální tvorby na brněnské FAVU nechala ovlivnit tvorbou Martina Mainera. Sama nemohla tušit,  že to bude natolik vlivné setkání, které ji v jejím zájmu o universální energie vykatapultuje mezi umělce - solitéry zabývající se touto tématikou. V proudu současné české malby dnes patří do malé skupiny autorů, jež vnímají energetické síly přírody, světa a vesmíru (Martin Mainer, Otto Placht a další) a dokáží na ně citlivě a esteticky velmi zajímavě reagovat. Z historického pohledu nelze nezmínit Františka Kupku.

 

Autorka žije civilním životem zcela mimo metropoli, v ústraní Orlických hor. Přitom velmi ráda podniká dlouhodobé cesty za mimoevropskými kulturami, kde čerpá svou inspiraci a tu pak jaksi automaticky přetavuje  do velmi sugestivních barevných obrazů. Její citlivá a přitom tolik svébytná tvorba je přístupnější víc smysly než rozumem. Je to pestrobarevný výraz autorčina nitra, spojení toku vnitřní energie s vnějším světem. Jako doposud jistě nejvýznamnější výtvarnou stopu lze vnímat velkoplošnou nástěnnou malbu interiéru Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (léto 2008).

  • This is first page
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • next page