Gwénaël Morice

* 1967

Vystudoval École Supérieure d'art, žije v Lorientu (Francie). S Bretaní a jejím koloritem je na své životní i umělecké cestě doslova spjatý. Celou jeho tvorbou, stejně jako životním smýšlením se táhne jako červená niť téma ironizace mýtů všeho druhu. Od roku 2000 je zaměstnán jako sociální pracovník v oblasti volnočasových a rekvalifikčních aktivit dlouhodobě nezaměstnaných, se kterými se mu daří realizovat neuvěřitelné autorské projekty, které vznikají na skupinových dílnách a následně jsou prezentovány ve veřejném prostoru. Instalace, skládající se z ohromných barevných větrníků, umístěných na několika kruhových objezdech ve městě byla nepřehlédnutelná. Gwénaël je nadaný silnou transcendentální představivostí, která pracuje s časem. Jeho tvorba je procesuální. Je to pro něj prostředek k setkávání s dalšími lidmi v dlouhodobém procesu. Tvoření objektu začíná už sběrem, shromažďováním, výměnou umělohmotného materiálu mezi lidmi. Posledních několik let se věnuje utváření plastových objektů, které skládá důmyslnou asambláží z odhozených domácnostních plastů, nejčastěji potravinových obalů. Gwénaëlova aktivita je podobná snahám raných avantgard, kterým se protivila nostalgie a které viděly potenciál tam, kde ho ostatní nevidí. Dnes, kdy umělá hmota ztratila auru vznešenosti, Gwénaël Morice ji opět nalézá. Z objektů vytváří malé environmenty, radostné umělé ráje. Veselá prostředí, optimistické situace. Jak sám říká, jeho materiály jsou předurčeny k setkávání a jeho objekty a instalace stejně tak…