Michal Nesázal

* 1963

Michal Nesázal – jeden z prvních držitelů Ceny Jindřicha Chalupeckého, získal ji jako třetí, po Vladimíru Kokoliovi a Františku Skálovi už v roce 1992. Jedná se o velmi prestižní cenu, jedinou tohoto druhu v CŘ, udělovanou od roku 1990 mladým umělcům do 35 let.

Již od počátku své tvorby - konce studií na Akademii - se zabýval spíše konceptuálním uměním a kouzlil působivé prostorové obrazy/objekty z různých cetek, sklíček, korálků, zrcadélek. Koncem devadesátých let se ale vrátil ke klasické malbě. Je solitér současné české malby? Výrazný krajinář v době, kdy si v umění už na krajinky už dávno nehraje? Především je to autor, který se nenechává strhnout módními vlnami aktuálních tendencí, ale naopak se drží své vlastní osobité výtvarané linie, založené na vnitřních kódech přepisu pochodu lidské duše krajinou života.