Petr Veselý

* 1953

Petr Veselý je solitérní uměleckou osobností spojenou s brněnským konceptuálním okruhem. V médiích malby, kresby a objektové tvorby vytváří svébytný systém motivů, témat a hodnot. Patří k nim například vědomí malby jako neukončitelného myšlenkového procesu, nebo uvědomování si malby jako hmoty, demonstrované od 80. let zájmem autora o šedou barvu. Ve výběru maleb z posledních dvou desetiletí je akcentován konkrétní věcný motiv.